Chùa Chính Phước

Xã Hải Thọ - Huyện Hải Lăng - Tỉnh Quảng Trị

Friday, 29.05.2020, 02:38 AM (GMT+7)

THƠ VĂN » Thơ ca

Sơn cư bách vịnh (11-20)

| Friday, 01.11.2019, 07:44 PM |   (108 Xem)


Sơn Cư Bách Vịnh - TÔNG BẢN THIỀN SƯ

山居百詠其十一

山居老衲百無能,
供佛常然一盞燈。
不假添油光燦爛,
十方世界悉皆明。

Sơn Cư Bách Vịnh kỳ thập nhất

Sơn cư lão nạp bách vô năng,
Cung Phật thường nhiên nhất trản đăng.
Bất giả thiêm du quang xán lạn,
Thập phương thế giới tất giai minh.

Dịch:

Núi thẳm thân già việc khó xong
Đèn khêu cúng Phật rõ nơi lòng
Không dầu vẫn rạng cùng đêm tối
Rỡ khắp ai trần sáng tỏ trong...!

山居百詠其十二

山居日日是良朝,
糲飢充腸水一瓢。
誰識老僧窮到底,
庭前柏子當香燒。

Sơn Cư Bách Vịnh kỳ thập nhị

Sơn cư nhật nhật thị lương triêu,
Lệ cơ sung trường thuỷ nhất biều.
Thuỳ thức lão tăng cùng đáo để,
Đình tiền bách tử đáng hương thiêu.

Dịch:

Trong lành không khí giữa rừng sâu
Lót dạ cơm thô nước một bầu
Ai biết lão tăng nghèo khó nhỉ
Hương tùng trước ngõ ngát dài lâu./.

山居百詠其十三

山居枯淡果然窮,
掀倒禪床懶下功。
聖解凡情俱不立,
一輪明月照虛空。

Sơn Cư Bách Vịnh kỳ thập tam

Sơn cư khô đạm quả nhiên cùng,
Hân đảo thiền sàng lãn hạ công.
Thánh giải phàm tình câu bất lập,
Nhất luân minh nguyệt chiếu hư không.

Dịch:

Rừng sâu sống khổ phú không màng
Vẹo vọ giường thiền nhác sửa sang
Chữ thánh phàm chi đều chẳng nghĩ
Tầng không rạng rỡ ánh trăng vàng./.

山居百詠其十四

山居門掩竹林幽
雲自飛兮水自流
守己安貧隨分過
有人問我只低頭

Sơn Cư Bách Vịnh kỳ thập tứ

Sơn cư môn yểm trúc lâm u,
Vân tự phi hề thuỷ tự lưu.
Thủ kỷ an bần tuỳ phận quá,
Hữu nhân vấn ngã chỉ đê đầu.

Dịch:

Rừng sâu cửa trúc vệ am thiền
Nước chảy mây lồng cảnh tự nhiên
Giữ nếp bần thanh tuỳ phúc phận
Buồn vui khách vặn chẳng tâm triền./.

山居百詠其十五

山居出入放頭低
不理人間是與非
收拾身心歸故里
免教帶水又拖泥

Sơn Cư Bách Vịnh kỳ thập ngũ

Sơn cư xuất nhập phóng đầu đê,
Bất lý nhân gian thị dữ phi.
Thu thập thân tâm quy cố lý,
Miễn giao đới thuỷ hựu tha nê.

Dịch:

Sống giữa rừng sâu chẳng cúi luồn
Theo lời khẩu thiệt chốn trần tuôn
Gìn tam nghiệp để về quê cũ
Khỏi nhiễm bùn nhơ bụi nhớp tuồn

山居百詠其十六

山居卜築隱巖阿,
免得隨流逐世波。
知足安貧常快樂,
木人齊唱太平歌。

Sơn Cư Bách Vịnh kỳ thập lục

Sơn cư bốc trúc ẩn nham a,
Miễn đắc tuỳ lưu trục thế ba.
Tri túc an bần thường khoái lạc,
Mộc nhân tề xướng thái bình ca.

Dịch:

Bốc quẻ rằng nên sống một mình
Muôn dòng thế sự chẳng còn sinh
Hằng luôn biết đủ vui nghèo khó
“Người gỗ đồng ca” khúc thái bình

山居百詠其十七

山居景致樂天成,
堪歎間浮世不平。
逆順是非多利害,
莫如緘口過殘生。

Sơn Cư Bách Vịnh kỳ thập thất

Sơn cư cảnh trí lạc thiên thành,
Kham thán gian phù thế bất bình.
Nghịch thuận thị phi đa lợi hại,
Mạc như giam khẩu quá tàn sinh.

Dịch:

Sống ở trong rừng cảnh đẹp xinh
Lìa tranh đấu sự dạ quân bình
Đúng sai ích tổn xuôi cùng ngược
Giữ miệng yên thì tội chẳng sinh

山居百詠其十八

山居養拙度餘年,
榮辱分明在目前。
實乃世情朝暮改,
必然滄海變桑田。

Sơn Cư Bách Vịnh thập bát

Sơn cư dưỡng chuyết độ dư niên,
Vinh nhục phân minh tại mục tiền.
Thực nãi thế tình triêu mộ cải,
Tất nhiên thương hải biến tang điền.

Dịch:

Dưỡng tạm thân già ở núi non
Màn vinh nhục ấy đã xem mòn
Nhân tình một sớm vô thường đổi
Biển bãi dâu vườn khéo dại khôn?

山居百詠其十九

山居縮首得便宜
寂滅身心那箇知
不是偷安唯避禍
名枷利鎖盡拋離

Sơn Cư Bách Vịnh thập cửu

Sơn cư súc thủ đắc tiện nghi,
Tịch diệt thân tâm na cá tri.
Bất thị thâu an duy tỵ hoạ,
Danh gia lợi toả tận phao ly.

Dịch:

Dừng chân kiểm xét việc bao ngày
Tĩnh lặng tâm hồn mấy kẻ hay
Chẳng những vừa an còn trốn họa
Cùm danh khoá lợi thảy quăng này./.

山居百詠其二十

山居無物作生涯,
淡飯黃虀逐日埃。
富貴功名非我事,
得寬懷處且寬懷。

Sơn Cư Bách Vịnh kỳ nhị thập

Sơn cư vô vật tác sinh nhai,
Đạm phạn hoàng tê trục nhật ai.
Phú quý công danh phi ngã sự,
Đắc khoan hoài xứ thả khoan hoài.

Dịch:

Cuộc sống trong rừng cũng khó thay
Cà dưa gạo muối tạm qua ngày
Danh quyền lợi dưỡng ta nào bận
Rộng mở tâm hồn rộng mở ngay!(Lượt xếp hạng: 0)

Thư viện phim

Nhac


Thư viện ảnh

Giới đàn Như Hải
Vui xuân Mậu Tuất
Sinh hoạt GĐPT Chính Phước 2017
Tụng kinh Mùa Phật đản
Lễ đài Phật đản PL 2561