Chùa Chính Phước

Xã Hải Thọ - Huyện Hải Lăng - Tỉnh Quảng Trị

Friday, 29.05.2020, 02:20 AM (GMT+7)

Tìm kiếm theo ngày: 11/1/2019

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Ấn - Trú trì chùa Phổ Quang Huế

Trước khi về với cảnh giới lạc ban, Hòa thượng đã nhờ đệ tử thị giả tắm rửa sạch sẽ, rồi trong thế an bình, Hòa thượng đã thu thần thị tịch vào lức 10giờ25phút ngày 20 tháng 8 Âm lịch. Trụ thế 77 năm với 55 hạ lạp.
Hòa thượng đã ra đi, nhưng còn đó bao Phật sư quan trọng trông nhờ vào Hòa thượng, nên lại càng để lại bao tiếc thương!!!

Sơn cư bách vịnh (11-20)

Sơn Cư Bách Vịnh kỳ thập nhất
Sơn cư lão nạp bách vô năng,

Cung Phật thường nhiên nhất trản đăng.

Bất giả thiêm du quang xán lạn,

Thập phương thế giới tất giai minh.Thư viện phim

Nhac


Thư viện ảnh

Giới đàn Như Hải
Vui xuân Mậu Tuất
Sinh hoạt GĐPT Chính Phước 2017
Tụng kinh Mùa Phật đản
Lễ đài Phật đản PL 2561

Bình chọn

Theo bạn Ngày Khánh Đản Thế Tôn là ngày:

 


Đăng ký nhận bản tin